WWW.JP.IN.TH ยินดีต้อนรับทุกท่าน
อ.โจ 0-1847-6027 หรือ 0-4090-9980 โทรสาร 0-2911-1386 รับให้คำปรึกษาการจัดการแข่งขัน+ระบบนาฬิกาจับเวลาอัตโนมัติ ทั่วประเทศ โปรด ติดต่อ อ.โจ ด่วน 0-1847-6027
การแข่งขันว่ายน้ำ ว่ายน้ำต้านยาเสพติด สมุทรสาคร สวิมมิ่งเกมส์ ครั้งที่ 6
แจกเหรียญทุกชุด ทัชบอร์ด
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ5,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 2 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ3,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ2,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 4 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ1,000 บาท
ทีมที่มีคะแนนรวมอันดับ 5 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุนทีม ทีมละ500 บาท
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน 2,000 บาท
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับ 2 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน 1,500 บาท
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับ 3 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน 1,000 บาท
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับ 4 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน 700 บาท
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอันดับ 5 รับถ้วยรางวัล และเงินสนับสนุน 500 บาท
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ทุกคน
ณ สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่ 4 - 5 ก.พ. 2555
 1. จุดมุ่งหมายของการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ
 2. สถานที่แข่งขัน
 3. วันที่แข่งขัน
 4. การดำเนินการแข่งขันว่ายน้ำ
 5. คุณสมบัติ
 6. สถานที่รับสมัคร
 7. ค่าสมัคร
 8. ที่ปรึกษาและสอบถามข้อมูล
 9. กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน
 10. การแบ่งรุ่นอายุใช้ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ ** ชาย-หญิง**
 11. การนับคะแนน
 12. การประท้วง
 13. สงวนสิทธิ์
 14. ปัญหาใดที่เกิดขึ้น
 15. ประชุมผู้จัดการทีม
 16. รางวัลประเภทบุคคล
 17. รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมคะแนนรวมสูงสุด 9 รางวัล
 18. รางวัลการแข่งขันสำหรับผู้ฝึกสอน
 19. ติดต่อที่พัก
 20. ประเภทการแข่งขัน
 21. ประเภทการแข่งขันเสาร์

  รุ่นอายุ

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  ทั่วไป

  เดี่ยวผสม 100 ม.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  /

  /

  /

  /

  /

  เตะขา 25

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  0

  0

  0

  0

  0

  ฟรี 50

  0

  0

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  กรรเชียง 25

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  กบ 50

  0

  0

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  ผีเสื้อ25ม.

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  ผลัดฟรี 2x25

  /

  /

  /

  /

  /

  ประเภทการแข่งขันอาทิตย์

  รุ่นอายุ

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  ทั่วไป

  ฟรี 100 ม.

  0

  0

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  กรรเชียง 50

  0

  0

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  ฟรี 25

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  กบ 25

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  ผีเสื้อ 50

  0

  0

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  ผลัดผีเสื้อ 2x25

  /

  /

  /

  /

  /

  ผลัดกบ 2x25

  /

  /

  /

  /

  /

  หมายเหตุ 0= ไม่มีการแข่งขัน /= มีการแข่งขัน

หน้าหลัก
จำนวนผู้เข้าชม 2387
<<< สถิติผู้เข้าชม >>>
Thursday 27 November1
Friday 21 November1
Friday 14 November1
Friday 31 October1
Wednesday 29 October2
Saturday 25 October2
Tuesday 21 October1